หอยชักตีน (Dog Conch)
(หอยสังข์ตีนเดียว หรือ หอยสังข์กระโดด)

  • เป็นหอยทะเลชนิดฝาเดียวเปลือกบางชนิดหนึ่ง
  • โดยมีรูปร่างคล้ายหอยสังข์ขนาดเล็ก
  • มีชื่อสามัญว่า Dog conch หรือ Yellow conch
  • มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Strombus canarium
  • เป็นหอยฝาเดียว เปลือกหนารูปกรวยยาว ขอบเปลือกหนามากยื่นยาวออกไปคล้ายปีก ขอบปากด้านหน้าเว้าเข้า
  • ผสมพันธุ์เป็นแบบภายในร่างกาย สามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปี
  • ลูกหอยชักตีนในระยะวัยอ่อน (Veliger larvae) ดำรงชีพแบบแพลงก์ตอน กินอาหารจำพวกสาหร่ายเซลล์เดียว เมื่อพัฒนาเข้าสู่ตัวเต็มวัยดำรงชีพอยู่บนพื้นทะเลและเคลื่อนที่ด้วยการคืบคลานด้วยเท้า
  • อาศัยอยู่บริเวณพื้นทะเลชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นดินทรายปนโคลน
  • ออกหากินในเวลากลางคืน

ความร่วมมือในการอนุรักษ์หอยชักตีน
เนื่องด้วย รสชาติที่อร่อย และมีคุณค่าทางอาหารสูง หอยชักตีนจึงถูกเก็บขึ้นมาเพื่อการบริโภคอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระยอง ชุมพร เป็นต้น ก่อให้เกิดการลดลงอย่างรวดเร็ว

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมประมง สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิเอ็นไลฟ และประชาชนในพื้นที่เกาะศรีบอยา
ร่วมกันดำเนินการศึกษา จัดตั้งพื้นที่อนุรักษ์รวมทั้งสร้างเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์หอยชักตีน ณ หมู่ 7 บ้านหลังเกาะ เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่