HomeKnowledgeMiscellaneous

Miscellaneous

สัตว์ทะเลมีพิษเจออย่าเข้าใกล้

แมงกะพรุน (JELLY FISH): พบบ่อยและมีพิษเเรงที่สุด แมงกะพรุน (JELLY FISH) จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (มีพิษ) ลักษณะลําตัวใส มีเข็มพิษบริเวณหนวดที่อยู่ด้านล่างไว้ป้องกันตัวและจับเหยื่อ พิษหรืรอเข็มพิษของแมงกะพรุน ที่เรียกว่า นีมาโตซีส (NEMATOCYST) กระจายอยู่ทั่วทุกส่วนของแมงกะพรุน โดยเฉพาะส่วนหนวด (TENTACLE) หนวดของแมงกะพรุนจะมีเข็มพิษอยู่เป็นล้านเซลล์ซึ่งมากกว่างูพิษ การสัมผัสพิษของแมงกะพรุนจะทําให้บาดเจ็บได้ในหลายระดับขึ้นอยู่กับชนิดของแมงกะพรุน และปริมาณพิษที่ได้รับ เเตนทะเล (Sea Bather’s Eruption) แตนทะเล (SEA BATHER’S ERUPTION) คือ แพลงตอนเล็ก ๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกดอกไม้ทะเล และแมงกระพรุนที่มีเข็มพิษแบบ NEMATOCYTE แตนทะเลมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ...

สร้างรายได้จากใบไม้ป่าชายเลน “ชาใบขลู่”

หลายปีมาแล้ว ผู้ทำสื่อชุดนี้ เคยเดินตามคุณยายเข้าไปในป่าชายเลน เพื่อเก็บใบขลู่เอามาล้างตากแดดเก็บใส่ขวดแก้วไว้เพื่อชงชา ยายบอกว่า ชาใบขลู่ดีมาก ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ใบอ่อนสด ๆ ของขลู่ก็อร่อยดี เอามาลวกจิ้มน้ำพริก หรือทานคู่กับแกงเหลืองจะยิ่งเพิ่มรสชาติความอร่อย และเมื่อโตขึ้นผู้ทำสื่อ ได้อ่านเจอบทความของ  ภก.นวเรศ เหลืองใส โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนองระบุว่า ตามหลักการแพทย์แผนไทย ถือได้ว่า ขลู่ เป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย และสามารถใช้เป็นอาหารได้ อีกทั้งนำมาทำเป็นเครื่องดื่มประเภทชาได้ ตอนนี้หลายหน่วยงานได้ส่งเสริมการนำใบขลู่มาใช้ประโยชน์ เช่น นำมาทำชา น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ผู้ทำสื่อจึงขอเสนอ “วิธีการทำชาใบขลู่” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปทำเพื่อใช้บริโภคเองในครัวเรือน และสามารถเป็นอีกอาชีพเสริมที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชนประมงได้ ต้นขลู่ เป็นไม้ทรงพุ่ม สูงประมาณ...

Impacts of Climate Change on Fisheries and Aquaculture

"Climate change" means a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed...

Big Data

DATA คือ ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ ที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับการสื่อสาร การแปลความหมาย และการประมวลผล ซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจาก การสังเกต การรวบรวม การวัดข้อมูล ซึ่ง ประเภทของข้อมูล เราจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ Structured Data คือ ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง เป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายๆ ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ เช่น csv หรือ excel file ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของตาราง มีแถว มีคอลัมน์ สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อมูลได้ทันที...

Marine Freezing System on M.V.SEAFDEC

Marine Freezing (Brine Chiller System) Brine and seawater chiller systems are commonly used on fishing vessels to keep large catches fresh. These systems use either RSW (refrigerated seawater) or brine, which can have a...

Most Read