• ระบบนี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานหนักเช่น ยานยนต์ รถบรรทุก เรือ เครื่องจักรกำลัง
  • ช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 30-70 เปอร์เซ็น
  • ลดการปล่อยก๊าซ CO2, NOx, SOx จากไอเสียเครื่องยนต์
  • ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ แต่ใช้ถังลมน้ำมันในการเก็บพลังงาน
  • มีประสิทธิภาพต่อรอบการดึงพลังงานกลับสูง
  • ระบบขับตรงด้วยมอเตอร์น้ำมันทำให้ประสิทธิภาพการส่งกำลังดีกว่ารถยนต์ทั่วไป
  • มีความสามารถในการเก็บพลังงานได้ 5 kW/kg แต่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าร่วมเก็บพลังงานได้ 0.5 kW/kg
  • มีค่าติดตั้งระบบและการซ่อมบำรุงต่ำกว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าร่วม