มัลแวร์ (Malware) ย่อมาจาก Malicious และ Software นั้นเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมา ซึ่งมีหน้าที่ในการทำอันตรายกับข้อมูลสอดส่อง หรือขโมยข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต รวมถึงทำให้การทำงานต่างๆ ของอุปกรณ์นั้นมีความผิดปกติทำให้ผู้ใช้งานถูกผู้สร้างมัลแวร์นั้นเข้ามาควบคุมอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่ และมัลแวร์ที่มีอยู่นั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ตามนี้ ไวรัส (Virus), เวิร์ม (Worm), โทรจัน (Trojan), แบ็คดอร์ (Backdoor), สปายแวร์ (Spyware)

ลักษณะของมัลแวร์ (Malware) แต่ละประเภท

  • ไวรัส (Virus) สามารถแพร่กระจายจากการส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับไฟล์ และระบบปฏิบัติการรวมถึงโปรแกรมต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
  • เวิร์ม (Worm) สามารถแพร่กระจายผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เองอัตโนมัติไปเรื่อยๆจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดเวิร์ม ซึ่งจะทำให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานหนักจนทำให้ระบบเครือข่ายล่ม ไม่สามารถใช้งานได้
  • โทรจัน (Trojan) ถูกสร้างขึ้นมาหลอกผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อ และนำไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่สุด
  • แบ็คดอร์ (Backdoor) สามารถเปิดช่องทางภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ให้ผู้ที่เขียนสามารถปล่อยแบ็คดอร์เข้ามาทำการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และไฟล์ต่างๆ ภายในเครื่องนั้นได้
  • สปายแวร์ (Spyware) เป็นตัวที่ใช้ในการแอบดูพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ รหัสข้อมูลส่วนตัว ของคอมพิวเตอร์ที่ถูกสปายแวร์อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะติดมาจากการรับส่งอีเมล์ ลิงค์โซเชียลมีเดียต่างๆ จากคนที่ไม่รู้จัก หรือคล้ายกับชื่อที่เรารู้จัก และจะพยายามหลอกล่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ติดตั้งโปรแกรมจากลิงค์ต่างๆ ซึ่งหากได้ทำการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเป็นการเปิดทางให้กับมัลแวร์นี้