ปลาเค็มฝังทราย

การทำปลาเค็มฝังทรายนับเป็นอีกหนึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยวิธีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการถนอมรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ ลดการสูญเสียอาหารทะเล เพิ่มอายุในการเก็บรักษา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำให้สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นได้ โดยวิธีการแปรรูปไม่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่ค่อยพบผลิตภัณฑ์ปลาเค็มฝังทรายในตลาดทั่วๆไปมากนัก แต่เมื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร รสชาติเป็นที่ถูกใจของนักชิม จึงเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจค่อนข้างมากในปัจจุบัน

วัตถุดิบ/อุปกรณ์สำหรับการทำปลาเค็มฝังทราย

  1. ปลาที่ต้องการนำมาแปรรูป
  2. เกลือแบบหยาบ
  3. กระดาษสำหรับใช้ห่อปลา
  4. กระสอบป่าน
  5. เชือกฟาง