ก่อนที่จะรู้จักกับ Ransomeware นั้นคืออะไร ก็ขอกล่าวถึงก่อนว่า มัลแวร์ (Malware ย่อมาจาก Malicious Software) นั้นคือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมาทำให้เกิดปัญหากับคอมพิวเตอร์ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ โดยในมัลแวร์ จะสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการทำงานของตัวมัลแวร์ได้เป็น Virus, Worm, Trojan, Backdoor, Ransomware, Rootkit, Spyware (ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.dtci.co.th/itarticles)

Ransomware เป็นมัลแวร์ที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับไฟล์งานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์โดยที่ Ransomware จะท าการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานไฟล์นั้นได้ ไฟล์ที่โดนเข้ารหัสส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์งาน ไฟล์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ และถ้าต้องการจะใช้งาน ไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสนั้นก็จะต้องจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับผู้ที่เขียน Ransomware ชนิดนั้นขึ้นมา ให้ทำการถอดรหัสไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสนั้นกลับมาใช้งานได้ปกติ

Ransomware สำมำรถติดมำได้จาก ?

  • จากการเปิดโฆษณาตามเว็บไซต์ ที่ไม่มีความปลอดภัย
  • จากการเปิดอีเมล์จากบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือมีหัวข้อที่ไม่น่าเชื่อถือ
  • จากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น แฟลชไดรฟ์ ฮาร์ดดิสพกพา
  • จากการดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรม จากแหล่งที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ