จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้านซ้ายติดกับจังหวัดชลบุรี ด้านขวาติดกับจังหวัดจันทบุรี มี 3 อำเภอที่ติดชายฝั่ง 1) บ้านฉาง 2) เมืองระยอง 3) แกลง มีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งหมด 28 กลุ่ม (1,458* คน) ตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัด และมีเครื่องมือประมงหลักๆ ที่ใช้ในพื้นที่ ได้แก่ อวนจมปู (Crab gillnet) อวนลอยกุ้งสามชั้น (Shrimp trammel net) และอวนปลา (Fish gillnet)