การปฏิบัติตัวเมื่อต้องออกเดินทางด้วยเรือให้ปลอดภัย

1.เช็คสภาพอากาศ

2.สวมชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ

3.เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม

4.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อน

เงื่อนมีมากมายหลายประเภท สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานบนเรือได้ 3 หมวด คือ

  1. การต่อเชือก ได้แก่ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนประมง
  2. การผูกยึด เงื่อนตะกรุดเบ็ด

  3. การทำห่วงคล้อง บ่วงสายธนู