เครื่องมือเก็บตัวอย่างตะกอนดิน มีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการศึกษาตะกอนดินตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน จึงทำให้การเก็บตัวอย่างตะกอนดินแตกต่างไปตามลักษณะของการศึกษา เช่น การวิเคราะห์เพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และการศึกษาความเป็นพิษ เป็นต้น

 1. Box Corer: เหมาะสำหรับการเก็บดินตะกอนที่มีลักษณะอ่อนนุ่มในทะเลสาปหรือมหาสมุทร
  ข้อดี: ได้ตัวอย่างดินจำนวนมากในการเก็บตัวอย่างแต่ละครั้ง และ ตัวอย่างดินถูกรบกวนน้อยจากการเก็บ
  ข้อเสีย: เครื่องมือมีน้ำหนักมาก
 2. Gravity Core: เหมาะสำหรับการศึกษาชั้นดินตะกอน ใช้เก็บตัวอย่างดินตะกอนได้หลายพื้นที่ตั้งแต่ทะเลสาปถึงทะเลลึก
  ข้อดี: มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของพื้นที่ และ ใช้ระบบ free fall ในการปล่อยเครื่องมือ
  ข้อเสีย: น้ำหนักมาก, การจัดการค่อนข้างยากสำหรับเครื่องมือเก็บในทะเลลึก เนื่องจากความยาวของเครื่องมือ
 3. Smith McIntyre Grab: เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างดินทั้งในทะเลสาป อ่าว และมหาสมุทร
  ข้อดี: มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ตามความต้องการของปริมาณดิน
  ข้อเสีย: น้ำหนักค่อนข้างมาก
 4. Van Veen Grab: เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างดินที่อ่อนนุ่ม และใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  ข้อดี: ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา วิธีการใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน
  ข้อเสีย: เนื่องจากขนาดที่เล็กทำให้สามรถเก็บตัวอย่างได้ปริมาณน้อย ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตได้มีการปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลดข้อเสียในส่วนนี้ เกิดการรบกวนตัวอย่างดินมากกว่า Box core
 5. Ekman Grab: เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างดินที่นุ่ม ละเอียด ที่ไม่มีพืชปกคลุมพื้นผิว สำหรับการศึกษา macroscopic bottom fauna โดยเฉพาะ
  ข้อดี: ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา จัดการง่าย
  ข้อเสีย: มีข้อจำกัดของลักษณะพื้นที่เก็บตัวอย่างดินมาก คือต้องไม่มีพืช หิน หรือทรายปนอยู่ในพื้นที่เก็บตัวอย่าง
  อ้างอิง https://woodshole.er.usgs.gov/openfile/of2005-1001/htmldocs/samplers/grab/ekman.htm