เชือกเป็นวัสดุประมงชนิดหนึ่ง ในอดีตเชือกทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ป่าน ปอ ฟางข้าว หรือจากสัตว์ เช่น เส้นไหม ขน เอ็น หนังสัตว์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ เชือกมราผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ เช่น ไนลอน (Nylon) โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โพลิเอทิลีน (Polyethylene) โพลิโพรไพลีน (Polypropylene) เพราะมีความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความทนทานมากกว่า ในส่วนของงานประมงและงานทั่วไป นิยมใช้เชือกโพลิเอทิลีน (เชือกโพลี) และเชือกโพลิโพรไพลีน (เชือกใยยักษ์) เพราะราคาถูก หาซื้อได้ทั่วไป สามารถรองรับการใช้งานได้สารพัดประโยชน์

เชือกโพลี เส้นใยมีความลื่นให้ตัวได้ดีถูกนำมาถักเป็นอวนตาข่าย ทั้งอวนสีแดงส้ม สีเขียวขี้ม้า สีน้ำเงิน ส่วนเชือกใยยักษ์มีความหยาบของเส้นใยและมีความเหนียว จึงนิยมใช้เป็นเชือกผูกเรือ สายลากของอวนลาก หรือสายมานของอวนล้อม